logo
dollar
euro

Виконання на Полтавщині обласної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки є недостатньо ефективним

11:21 13.07.2015 eye 318

Державна фінансова інспекція в Полтавській області провела державний фінансовий аудит ефективності виконання Обласної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням ХІІ сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від 29.08.2012. Основною  метаю програми є удосконалення форм залучення різних груп населення до регулярних і повноцінних занять фізичною культурою і спортом, а також забезпечення будівництва сучасних спортивних споруд.

Протягом досліджуваного періоду на виконання Програми з обласного бюджету виділено 10,1 млн. грн.

Аудиторським дослідженням, яким охоплений період з 2012 до 2014 та І квартал 2015 року, доведено,  що виконання програми було недостатньо ефективним.

Зокрема, в порушення норм чинного законодавства, окремі заходи Програми передбачають поточне утримання спортивних установ. Так, обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» є комунальною установою і підпорядковується Полтавській обласній раді, однак він утримується виключно за рахунок коштів обласного бюджету, а саме: коштів виділених на виконання зазначеної Програми. За період з 01.01.12 по 31.03.15 центру «„Спорт для всіх» надійшло з обласного бюджету майже 1,3 млн грн, з яких лише 138,6 тис. грн спрямовано на спортивно-масові заходи, решту коштів витрачено на утримання установи. Звичайно, це не сприяло досягненню основної мети Програми. Отже, понад 1,1 млн грн із обласного бюджету були використані неефективно.

Низький рівень матеріально-технічного забезпечення закладів фізичної культури і спорту також негативно впливає на ефективність виконання запланованих Програмою заходів, при тому, що тільки 2 із 52 заходів спрямовані на його поліпшення. Наприклад, Програмою заплановано створення місць на відкритих водоймах для навчання бажаючих громадян плаванню, але кошти на реалізацію такого заходу не передбачено. Отже, ще на стадії планування зазначений захід не мав перспективи виконання. Програмою заплановано навчання дітей плаванню з урахуванням наявної ресурсної бази, при цьому не всі освітні заклади області мають таку можливість.

Аудит цілому довів, що відсутність дієвого внутрішнього контролю за виконанням Програми не дала можливості своєчасно виявити прорахунки при її реалізації. Зокрема, контроль за виконанням програми з боку Управління з питань фізичної культури і спорту здійснювався на недостатньому рівні.

Узагальнена інформація, яка подавалась до Департаменту економічного розвитку Полтавської облдержадміністрації складалась з порушенням вимог Положення про порядок розробки, затвердження і виконання регіональних цільових (комплексних) програм у Полтавській облдержадміністрації та Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання. Як виявилось під час аудиторського дослідження, відсутні й щорічні пояснювальні записки співвиконавців про проведену роботу в рамках Обласної програми щодо виконання затверджених заходів, а у разі невиконання – обґрунтування причин.

У структурі Управління з питань спорту відсутній підрозділ внутрішнього аудиту, що також не сприяє здійсненню дієвого контролю за ефективним плануванням заходів досліджуваної Програми та витрачанням бюджетних коштів на її виконання.

Неналежна взаємодія між виконавцями заходів Програми також призводить до невиконання її окремих заходів.

За результатами проведеного державного фінансового аудиту фахівці Держфінінспекції в Полтавській області розробили пропозиції організаційного характеру,  спрямовані на підвищення ефективності виконання запланованих заходів Обласної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки.


Автор: За інформацією прес-служби Держфінінспекції в Полтавській області
Наверхнаверх